Văn Phòng Thủy Nguyên

Văn phòng Thủy Nguyên là VP giao dịch đại diện công ty CP Én Vàng Quốc tế tại khu vực huyện Thủy Nguyên

Địa chỉ: Bến xe Phía Bắc, xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, tp Hải Phòng.

Điện thoại: 0833 777 999

Tìm chúng tôi tại