1. Xe thương quyền + hợp tác: Mức phí thương hiệu và quyền đón khách của Xe Taxi = 3.000.000đ; Xe Hợp đồng = 4.000.000đ – Chưa bao gồm phí định vị, bộ đàm, thuế…).

2. Cơ chế sử dụng bộ đàm đối với các đối tác góp xe theo diện gói 2 = 750.000đ/ tháng. Các đối tác gói 2 có quyền đón khách qua đàm do Công ty điều (Không sử dụng App).

3. Phí sảnh, điểm = 600.000đ/ 1 tháng/ 1 điểm (Áp dụng cho các đối tác không đón khách qua app của Công ty). Công ty hỗ trợ 50% phí sảnh điểm trong 3 tháng đầu/ 1 xe.

Cụ thể biểu phí như sau:

CÁC KHOẢN PHÍ/ THÁNG

Xe HT không đón khách qua App, đàm

Xe HT đón khách qua đàm

Xe HT, TQ mang phù hiệu TAXI

Xe TQ mang phù hiệu HĐ

Xe HT mang phù hiệu HĐ

Phí đón khách

 

450.000đ

1.500.000đ

1.500.000đ

1.500.000đ

Phí thương hiệu

750.000đ

750.000đ

1.500.000đ

2.000.000đ

2.500.000đ

Phí đón khách BX Vĩnh Niệm

 

300.000đ

Đang miễn phí đến hết tháng 02/2021

 

750.000đ

1.500.00đ

3.000.000đ

3.500.000đ

4.000.000đ

Ghi chú:

  • Phí duy trì dịch vụ (Đàm, định vị) = 500.000đ
  • Ký quỹ đặt cọc trách nhiệm: Xe gói 1 = 20trđ; gói 2 = 10trđ (Được nộp trước 50%)
  • Thuế KDVT đối với xe thương quyền không thay đổi.

Ứng tuyển ngay