Từ ngày 22.10, có nhiều thay đổi về mức lệ phí cấp giấy đăng ký xe mới và biển số xe ôtô bán tải được áp dụng. Ở 1 số địa phương, mức lệ phí này gấp 40 lần so với trước đây.

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 60/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Thông tư này đưa xe bán tải vào cùng nhóm ôtô chở người từ 9 chỗ trở xuống ở phần quy định mức thu lệ phí cấp chứng nhận đăng ký, biển số phương tiện giao thông.

Theo đó, từ 22.10.2023, xe ôtô chở người từ 9 chỗ trở xuống (bao gồm cả xe con pick-up hay còn gọi là xe bán tải), sẽ thay đổi mức lệ phí cố định là 20 triệu đồng/lần ở TP Hà Nội và TPHCM. Mức phí này đối với xe bán tải trước đây chỉ là 500.000 đồng/lần. Như vậy, mức lệ phí này gấp 40 lần so với trước đây.

Mức thu lệ phí cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kèm theo biển số xe đối với ôtô chở người từ 9 chỗ trở xuống (bao gồm cả xe con pick-up) tại khu vực II (gồm TP Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ; các TP trực thuộc tỉnh và các thị xã) là 1 triệu đồng/lần/xe.

Tại khu vực III (các địa phương còn lại), mức phí 200.000 đồng/lần/xe cho lần đăng ký cấp mới. Cả khu vực II và III mức lệ phí đều không có thay đổi so với quy định hiện hành.

Thông tư cũng nêu rõ, tổ chức, cá nhân có trụ sở, nơi cư trú ở khu vực nào thì nộp lệ phí cấp chứng nhận đăng ký, biển số phương tiện giao thông theo mức thu lệ phí quy định tương ứng với khu vực đó.

Đối với trường hợp cấp chứng nhận đăng ký, biển số xe ôtô trúng đấu giá cho xe mới, tổ chức, cá nhân trúng đấu giá nộp lệ phí cấp chứng nhận đăng ký, biển số phương tiện giao thông, như sau: Đăng ký cấp giấy chứng nhận, biển số tại khu vực I áp dụng mức thu lệ phí tại TP Hà Nội và TPHCM; đăng ký cấp giấy chứng nhận, biển số tại khu vực II (thành phố trực thuộc Trung ương) và khu vực III (các khu vực còn lại) áp dụng mức thu lệ phí tại khu vực II.

(Nguồn tin: https://thanhphohaiphong.gov.vn/)