CHÀO ĐÓN – CHÀO ĐÓN HÈ SÔI ĐỘNG CÙNG ÉN VÀNG TAXI

- 03 THÁNG GIẢM GIÁ – HẠ NHIỆT MÙA HÈ 

-️ Kể từ ngày 13/5 đến ngày 13/8/2018 Én Vàng taxi khuyến mại giảm giá 10% các tuyến du lịch biển:
 ĐỒ SƠN – CÁT BÀ – BÃI CHÁY – SẦM SƠN