Trụ sở chính: Công ty Cổ Phần Én Vàng Quốc Tế

Là trụ sở chính của công ty với 2 thương hiệu: Én Vàng Taxi & Taxi Tải Bình Dân, có đầy đủ các phòng ban với nhiều chức năng khác nhau.

Địa chỉ: 25 Lê Đại Thanh, Cụm CN Cành Hầu, Phường Lãm Hà, Quận Kiến An, thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 02253 667 190 - 02253 667 999

Tìm chúng tôi tại