Giá cước Én Vàng Taxi

Giá cước Taxi khách Én Vàng 3.777.999

LOẠI XE MỞ CỬA SAU MC – km 15 TỪ KM 16 – 30 TRÊN 30 KM
Chevrolet Spark: 4 chỗ 10.800đ/800m 11.000đ/km 10.600đ/km 9.800đ/km
Toyota Vios: 4 chỗ 11.800đ/800m 12.000đ/km 11.600đ/km 10.800đ/km
Innova; Caren: 7 chỗ 16.000đ/800m 17.500đ/km 14.500đ/km 13.000đ/km

Các dòng xe:

Xe Spark vàng 4 chỗ

Xe Vios đen

Giá cước Taxi tải Bình Dân 3.777.888

LOẠI XE MỞ CỬA SAU MC – KM 15 TỪ KM 16 – KM 25 TRÊN 25 KM
5 tạ 68.000đ/1.5km 13.000 đ/km 12.000 đ/km 10.000 đ/km
1 tấn 98.000đ/1.5km 14.000đ/km 13.000đ/km 11.000 đ/km
1.9 tấn 98.000đ/1.5km 14.000đ/km 13.000đ/km 11.000 đ/km
2.1 tấn 290.000đ/5km 15.500đ/km 14.500đ/km 13.000 đ/km
3 tấn 350.000đ/5km 17.500đ/km 16.500đ/km 15.000 đ/km

Khi thuê vận chuyển ngoại thành hoặc ngoại tỉnh, quý khách sẽ được Trung tâm điều hành (Trung tâm điều hành taxi Khách 0313. 777.999, Trung tâm điều hành taxi Tải 0313.777.888) của Công ty thông báo cụ thể giá thuê bao từng chuyến và các thông tin cần thiết khác.