Bảng giá cước Dịch vụ Taxi Tải Bình Dân - 02253 777 888 :

LOẠI XE

GIÁ MỞ CỬA

SAU MC - KM 15

TỪ KM 16 - KM 25

KM 26 TRỞ ĐI

     0.5 TẤN

78.000 đ/ 1 km đầu

15.500 đ/ 1 km

14.500 đ/ 1km

12.000 đ/ 1km

0.5 TẤN - SUZUKI

90.000 đ/ 1 km đầu

16.000 đ/ 1 km

15.000 đ/ 1km

12.500 đ/ 1km

 1 TẤN – 1.9 TẤN

115.000 đ/ 1 km đầu

17.000 đ/ 1 km

16.000 đ/ 1km

13.500 đ/ 1km

        2.5 TẤN

320.000 đ/ 5km đầu

18.500 đ/1 km

17.500 đ/ 1km

15.500 đ/ 1km

          3 TẤN

385.000 đ/ 5km đầu

20.000 đ/ 5 km

19.000 đ/ 1km

17.000 đ/ 1km

CÁC DÒNG XE: