Bảng giá cước Dịch vụ Taxi Tải Bình Dân - 02253 777 888 :

LOẠI XE

GIÁ MỞ CỬA

SAU MC - KM 15

TỪ KM 16 - KM 25

KM 26 TRỞ ĐI

     0.5 TẤN

78.000 đ/ 1.5km đầu

14.300 đ/ 1km

13.200 đ/ 1km

11.000 đ/ 1km

0.5 TẤN - SUZUKI

90.000 đ/ 1.5km đầu

14.800 đ/ 1km

13.700 đ/ 1km

11.500 đ/ 1km

 1 TẤN – 1.9 TẤN

115.000 đ/ 1.5km đầu

15.500 đ/ 1km

14.300 đ/ 1km

12.100 đ/ 1km

        2.5 TẤN

290.000 đ/ 5km đầu

17.000 đ/1km

16.000 đ/ 1km

14.300 đ/ 1km

          3 TẤN

350.000 đ/ 5km đầu

19.000 đ/ 1km

18.000 đ/ 1km

16.500 đ/ 1km

CÁC DÒNG XE: