Bảng giá cước Dịch vụ Taxi Tải Bình Dân - 02253 777 888 :

LOẠI XE

GIÁ MỞ CỬA

SAU MC - KM 15

TỪ KM 16 - KM 25

KM 26 TRỞ ĐI

     0.5 TẤN

68.000đ/ 1.5km đầu

11.800đ/ 1km

10.800đ/ 1km

9.000đ/ 1km

0.5 TẤN - SUZUKI

80.000đ/ 1.5km đầu

12.200đ/ 1km

11.200đ/ 1km

9.500đ/ 1km

 1 TẤN – 1.9 TẤN

98.000đ/ 1.5km đầu

12.600đ/ 1km

11.600đ/ 1km

10.000đ/ 1km

        2.5 TẤN

290.000đ/ 5km đầu

14.000đ/1km

13.000đ/ 1km

11.700đ/ 1km

          3 TẤN

350.000đ/ 5km đầu

16.000đ/ 1km

15.000đ/ 1km

13.500đ/ 1km

CÁC DÒNG XE: