Bảng giá cước Dịch vụ Taxi khách Én Vàng - Taxi Hải Phòng:

 

LOẠI XE MỞ CỬA SAU MC – km 15 TỪ KM 16 – 30 TRÊN 30 KM GIỜ CHỜ
Chevrolet Spark, KIA: 4 chỗ 12.500 đ/800m  12.600 đ/km 12.200 đ/km 11.200 đ/km 40.000 đ/h
Toyota Vios: 4 chỗ 13.500 đ/800m 13.800 đ/km 13.500 đ/km 12.500 đ/km 50.000 đ/h
Innova; Caren: 7 chỗ 18.500 đ/800m 20.000 đ/km 16.600 đ/km 14.900 đ/km 60.000 đ/h

 

CÁC DÒNG XE: