Bảng giá cước Dịch vụ Taxi khách Én Vàng - Taxi Hải Phòng:

 

LOẠI XE MỞ CỬA SAU MC – km 15 TỪ KM 16 – 30 TRÊN 30 KM GIỜ CHỜ
Chevrolet Spark, KIA: 4 chỗ 9.800 đ/800m 10.000 đ/km 9.600 đ/km 9.000 đ/km 40.000 đ/h
Toyota Vios: 4 chỗ 10.600 đ/800m 10.800 đ/km 10.600 đ/km 9.800 đ/km 50.000 đ/h
Innova; Caren: 7 chỗ 14.000 đ/800m 15.800 đ/km 13.000 đ/km 11.800 đ/km 60.000 đ/h

 

CÁC DÒNG XE: