Tối 1/4, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố trực tiếp kiểm tra đột xuất tại một số địa phương về việc thực hiện việc hạn chế người dân ra ngoài đường sau 22 giờ theo chỉ đạo tại Văn bản số 2341/UBND-VX của UBND thành phố về việc thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Tuyên truyền, nhắc nhở người dân hạn chế ra khỏi nhà sau 22 giờ

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng đi kiểm tra thực tế tại một số nút giao thông chính trên địa bàn thuộc các quận Hồng Bàng, Lê Chân, Dương Kinh, Đồ Sơn, Kiến An, phần lớn người dân đều có ý thức chấp hành tốt việc hạn chế ra khỏi nhà sau 22 giờ.

Tại thời điểm kiểm tra lúc 22 giờ tối ngày 1/4/2020, chỉ một số công nhân làm ca về muộn còn lưu thông trên đường. Lực lượng chức năng các địa phương tiến hành kiểm tra hành chính và nhắc nhở người dân không ra khỏi nhà sau 22 giờ theo chỉ đạo của thành phố. Trong ngày đầu thực hiện, lực lượng chức năng chỉ nhắc nhở, tuyên truyền, chưa áp dụng các hình thức xử phạt.

Từ 2/4/2020, sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm

Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng ghi nhận các địa phương quán triệt, triển khai tốt tinh thần chỉ đạo của Trung ương và thành phố, nghiêm túc kiểm tra việc lưu thông trên đường sau 22 giờ. Đồng thời yêu cầu các lực lượng chức năng, chính quyền các địa phương cần tiếp tục quan tâm tuyên truyền để người dân không lưu thông trên đường sau 22 giờ. Từ 2/4, sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Chủ tịch UBND thành phố cũng đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố nghiên cứu, điều chỉnh các ca làm việc, tuyên truyền để người lao động có thể về nhà trước 22 giờ, thực hiện nghiêm chỉ đạo, góp phần chung tay cùng thành phố quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Nhất là từ nay đến ngày 15/4/2020 theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Cre: Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng