Nhiều người nghĩ rằng mình tốt nghiệp với cái bằng loại giỏi, loại ưu là dĩ nhiên mình sẽ có được một công việc nhàn hạ, lương cao. Có quyền được vênh mặt lên mà đòi hỏi, hưởng thụ. Đến khi giao việc thì họ lại hoàn toàn không thể làm được vì" Nó không giống như trong sách", " Tôi không được trả lương để làm việc này,v..v." để rồi đến khi bị đào thải thì họ lại quay sang trách mắng cấp trên của mình là không biết trọng dụng nhân tài này nọ.

Với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tuyển dụng được một nhân sự chất lượng là điều vô cùng khó khăn. Có nhiều người làm thầy không ra thầy, thợ không ra thợ, lao động phổ thông thì không biết, làm tiểu thư, công tử cũng chẳng phải hạng. Nói chung là chẳng thuộc hệ nào để bố trí công việc. Làm việc thì đứng núi này, trông núi nọ, nhấp nhổm. Cất công đào tạo đã đời là bùng, báo hại chủ lao động phải làm lại từ đầu.

Có nhiều lao động không có thái độ tốt với công việc. Họ không có chí tiến thủ và tìm cách đóng góp cho hiệu quả của công việc. Chỉ khôn vặt và ảo tưởng về mình. Công việc không cần trình độ cao nhưng cần sự nhiệt huyết và nghiêm túc, vì tay nghề cần phải có thời gian. Nói về quy trình, ngoài một số ngành sản xuất đặc thù với công việc cụ thể ít biến động, thì với một ngành như dịch vụ, cuộc sống có muôn hình vạn trạng, nếu làm việc như cái máy, thì chủ sẽ là người lãnh hậu quả.

Quy trình không thể bao quát hết được mọi thứ hoặc nếu bao quát hết, thì quy trình đó cũng phải dày như cuốn tiểu thuyết, mà không phải ai cũng lĩnh hội hết. Việc giải quyết hậu quả do áp dụng đúng quy trình đôi khi còn tệ hơn cả việc không có nó. Cái chính ở đây vẫn là cách thức giáo dục để người lao động có thái độ đúng với công việc, thành thật với chính mình và với chủ lao động. Chưa cần đáp ứng được công việc, chỉ cần có thái độ tốt với công việc cũng đã là hiếm có khó tìm.

Về nguyên tắc, khi không có thái độ tốt với công việc thì doanh thu mang về không lớn, chủ lao động không có thu nhập thì người lao động đừng mong có được thu nhập tốt, ngược lại nếu có thái độ tốt, chuyên tâm với công việc thì kể cả không nhiều thì ít, công ty cũng sẽ trả cho bạn một cách xứng đáng. Gái có công thì chồng không phụ, câu này chưa bao giờ sai.