Căn cứ tình hình dịch bệnh Covid -19 đã và đang diễn ra ngày càng phức tạp. Ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt của CBCNV và lái xe trong toàn Công ty. Để chia sẻ phần nào khó khăn đến với anh em đội lái xe khách, Ban lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo và thống nhất với BCH Công đoàn Công ty đã hỗ trợ giúp đỡ và chia sẻ cùng CBCNV và lái xe. 

  • Mua bảo hiểm dịch bệnh Covid -19 cho 100% CBCNV và lái xe.
  • Thống kê lập danh sách lái xe, cùng các đối tác, hợp tác, Thương quyền đang phải dừng hợp tác & tạm dừng nghỉ việc, kể từ 01/04/2020 đến khi có thông báo mới của Chính phủ. Để chia sẻ phần nào khó khăn cùng AE đội lái xe khách, Ban Lãnh đạo Công ty và BCH Công đoàn đã thống nhất gửi tới toàn bộ lái xe khách truyền thống, hợp tác và thương quyền mỗi người 20 kg gạo tẻ, được đóng gói và chuyển đến tận gia đình AE lái xe phần quà nhỏ này.\

Trong 3 ngày từ 13 - 16/4/2020, Công đoàn công ty đã chia thành 4 đội lên lịch đi phát gạo tới tận tay anh em.

Thể hiện tấm lòng của Ban Lãnh Đạo và CBCNV công ty Cổ phần Én Vàng rất mong anh em vơi bớt khó khăn. Trong lúc nghỉ anh em giữ gìn sức khỏe thực hiện đúng phòng chống dịch bệnh, để chung tay cùng xã hội đẩy lùi dịch bệnh nguy hiểm này. Hy vọng ngày mai tươi sáng hết dịch lại chào đón anh em lái xe gắn bó và xây dựng Công ty ngày càng phát triển và bền vững hơn.