Ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng khẳng định:" Hải Phòng sẽ thực hiện miễn học phí cho học sinh từ mẫu giáo đến Trung học cơ sở vào năm 2020. Đến năm 2021, Hải Phòng sẽ miễn học phí cho học sinh các cấp, từ mẫu giáo đến Trung học Phổ thông" vào ngày 20-8 khi chia sẻ về tình hình phát triển của thành phố với các nhà quản lý, người hoạt động văn hóa nghệ thuật dự hội nghị tập huấn về văn học nghệ thuật tại TP Hải Phòng.

Theo ông Lê Khắc Nam, cùng với chủ trương miễn học phí cho học sinh, thành phố còn có nhiều chính khen thưởng với mức thưởng rất cao cho học sinh và thấy cô đạt thích tốt trong học tập, giảng dạy, nhất là học sinh đạt thành tích cao tại các cuộc thi cấp quốc gia, quốc tế.

Cụ thể, học sinh đạt giải quốc tế được thưởng 500 triệu đồng, giáo viên trực tiếp giảng dạy học sinh có mức thưởng tương đương 50% mức thưởng cho học sinh… Đây là những chính sách, hoạt động nhằm đẩy mạnh hoạt động giáo dục, đào tạo, sử dụng nguồn thu ngân sách một cách hiệu quả của Hải Phòng.

<Theo thanhphohaiphong.gov.vn>