Cụ thể, từ 27.10, Hải Phòng khôi phục vận tải hành khách tuyến cố định, taxi khách tại Hải Phòng đi đến các tỉnh, thành gồm Bắc Giang, Hà Nội, Phú Thọ, Hà Giang. Trong đó, tuyến Hải Phòng - Bắc Giang hoạt động 100% số chuyến của đơn vị theo lưu lượng được Sở Giao thông vận tải công bố, tuyến Hải Phòng - Hà Nội 50% công suất, Phú Thọ 30%.

Riêng xe khách đi Hà Giang, tuyến Bến xe Thượng Lý, Cát Bà đến Bến xe phía Nam Hà Giang hoạt động 50% công suất, Bến xe Đồ Sơn đi Bến xe phía Nam Hà Giang hoạt động 25% công suất. 

Hải Phòng khôi phục vận tải hành khách bằng xe hợp đồng, xe taxi khách, xe du lịch từ thành phố đi đến các địa bàn công bố cấp độ dịch 1 và 2 (tương ứng vùng xanh và vùng vàng). Đồng thời, tiếp tục tạm dừng hoạt động vận tải hành khách bằng xe hợp đồng, taxi, du lịch đến các địa phương công bố cấp độ dịch số 3, 4 (tương ứng vùng cam và vùng đỏ).

Trước đó, từ ngày 26.10, Hải Phòng khôi phục hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định từ Hải Phòng đi đến các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Nam Định, Ninh Bình, Tuyên Quang và Điện Biên.