UBND thành phố vừa ban hành Văn bản số 2930/UBND-VX ngày 9/5/2021 tăng cường áp dụng một số biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy tại Thông báo số 189-TB/TU ngày 8/5/2021, căn cứ diễn biến dịch bệnh COVID-19 và xét tình hình thực tế trên địa bàn, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo chống dịch COVID-19 thành phố tiếp tục chỉ đạo như sau:

Đối với học sinh khối 6, 7, 8 cấp Trung học cơ sở; khối 10, khối 11 cấp Trung học phổ thông: Dừng đến trường và chuyển sang hình thức dạy, học và kiểm tra trực tuyến để hoàn thành chương trình năm học từ ngày 10/5/2021.

Đối với học sinh khối 9, khối 12: Ôn tập tại trường nhưng phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.

Đối với các trung tâm Ngoại ngữ, Tin học, Kỹ năng sống, Hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa: Dừng việc dạy và học từ ngày 09/5/2021.