Theo thông báo của UBND thành phố Hải Phòng, trước ngày 31/3/2020, sẽ thực hiện việc sắp xếp, điều chuyển các tuyến vận tải hành khách cố định tại bến xe Lạc Long sang bến xe Thượng Lý hoặc các bến xe khác nằm ngoài nội đô nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

Đối với các tuyến tại bến xe cầu Rào, thực hiện điều chuyển trong tháng 7/2020 để đảm bảo thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Rào 1.

Cùng đó, Công ty TNHH Bus Hải Phòng khẩn trương hoàn thành dự án Tổ hợp Bến xe khách, Trung tâm thương mại, tại phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, xong trong tháng 5/2020.

Công ty Cổ phần Bến xe khách Hải Phòng khẩn trương hoàn thành dự án đầu tư xây dựng bến xe khách liên tỉnh (Bến xe Hải Thành) tại phường Hải Thành, quận Dương Kinh, xong trong năm 2020.

Đối với hai bến xe Lạc Long (quận Hồng Bàng) và Niệm Nghĩa (quận Lê Chân), UBND thành phố yêu cầu UBND hai quận đề xuất, nghiên cứu xây dựng bãi đỗ xe tĩnh tại hai địa điểm này.

Riêng đối với bến xe Lạc Long sẽ được quy hoạch là đất thương mại kết hợp bãi đỗ xe phục vụ nhân dân khi triển khai tuyến phố đi bộ khu vực sông Tam Bạc (Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 chỉnh trang hai bên sông Tam Bạc đoạn từ cầu Lạc Long đến Mom Thủy Đội).