Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Giao thông vận tải tổ chức triển khai thực hiện cụ thể việc phân luồng; phối hợp với Công an thành phố, UBND các quận, huyện: Lê Chân, Kiến An, Hải An, An Dương điều tiết giao thông, hướng dẫn người dân tham gia giao thông trong những ngày đầu thực hiện phân luồng.

Lắp đặt bổ sung biển báo phân làn đường trục đô thị trên cột cần vươn theo hướng phân luồng giao thông cho các xe cơ giới lưu thông trên làn đường đối ngoại, xe thô sơ lưu thông trên làn đường đối nội; rà soát, bổ sung các biển báo, phân vạch kẻ luồng trên các tuyến lân cận (nếu cần thiết), kinh phí thực hiện bằng nguồn vốn quỹ bảo trì đường bộ năm 2020.

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thông tin việc điều chỉnh phân luồng đến các phương tiện thông tin đại chúng để thông báo rộng rãi đến người tham gia giao thông trước khi tổ chức phân luồng giao thông. Căn cứ tình hình giao thông thực tế, chủ động điều chỉnh việc phân luồng cho phù hợp.

Cụ thể: cấm xe tải trên 4 trục đi vào đường trục đô thị Bắc Sơn - Nam Hải đoạn từ nút giao đường Võ Nguyên Giáp đến nút giao với đường liên phường.

Giao Công an thành phố chủ trì cùng Sở Giao thông vận tải và UBND các quận, huyện: Lê Chân, Kiến An, Hải An, Ngô Quyền, An Dương và các cơ quan liên quan điều tiết, hướng dẫn người tham gia giao thông trong những ngày đầu thực hiện phân luồng giao thông.

Giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án đường liên phường để kết nối đường trục đô thị với Quốc lộ 5 hoàn thành trước ngày 31/8/2020.