Ngày 13-10 hằng năm là Ngày Doanh nhân Việt Nam, nhằm khuyến khích và tôn vinh vai trò quan trọng của đội ngũ doanh nhân vì những cống hiến, đóng góp cho phát triển đất nước. Với việc đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, khai thác, sử dụng các nguồn lực, doanh nhân Việt Nam đang là lực lượng chủ lực trong việc thay đổi cơ cấu kinh tế quốc dân, đóng góp quan trọng vào tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thay mặt cho toàn thể anh chị em CBCNV & Anh em lái xe công ty CP Én Vàng Quốc Tế xin gửi tới tất cả quý đối tác, quý doanh nghiệp lời chúc mừng ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 tốt đẹp nhất.

Xin chúc quý đối tác, quý doanh nghiệp luôn vững tay chèo, đưa doanh nghiệp bước lên các nấc thang thành công mới !