Tính đến tối 8.11, TP. Hải Phòng đã ghi nhận 16 ca nhiễm Covid-19. Như vậy, từ 11.10 đến nay, TP.Hải Phòng đã có 51 ca nhiễm Covid-19 ở 11/15 quận, huyện. Theo UBND TP. Hải Phòng, số lượng F1 tăng nhanh đã làm thiếu hụt các khu cách ly tập trung.

Trong khi đó, việc thiết lập vùng cách ly y tế đang thực hiện ở nhiều khu dân cư sẽ ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh và đời sống của nhiều hộ dân trong khu vực.

Chính vì vậy, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng, quyết định sẽ thay đổi việc thiết lập phạm vi vùng cách ly y tế và biện pháp cách ly y tế.

Theo đó, từ 0 giờ ngày 9.11, vùng cách ly y tế chỉ áp dụng đối với từng hộ gia đình và áp dụng cách ly y tế tại nhà đối với các trường hợp F1.

Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn sẽ kiểm tra, rà soát từng hộ gia đình có F1 nếu đủ điều kiện cách ly tại nhà thì ban hành quyết định thiết lập vùng cách ly y tế đối với từng hộ gia đình và tổ chức cách ly y tế tại nhà.

Chính quyền địa phương sẽ tổ chức cung cấp lương thực, thực phẩm với định mức hỗ trợ đã quy định (45.000 đồng/người/ngày).

Các hộ gia đình không đủ điều kiện áp dụng cách ly tại nhà đối với các trường hợp F1 thì phải đưa F1 vào các khu cách ly tập trung của thành phố và chính quyền địa phương vẫn quyết định việc thiết lập vùng cách ly y tế đối với hộ gia đình đó.